Yazılım

3D yazıcıların çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: Kullanıcı, bastırmak istediği parçanın bütün boyut bilgilerini içeren 3 boyutlu bir model tasarlar veya edinir. 3 boyutlu model daha sonra dilimleyici olarak tanımlayabileceğimiz bir yazılım yardımıyla epsilon genişliğinde iki boyutlu katmanlara bölünür. Bu bilgi yazıcıya G-kod yardımıyla gönderilir ve parça katman üstüne katman eklenerek üretilir. Bu bölümde 3 boyutlu modelleme ve dilimleyici yazılımlar üzerinde durulacaktır.