Güvenlik

ABS ve PLA için yapılacak bitirme işlemleri aseton, tetrahidrofuran (THF) ve diklorometan gibi bazı kimyasalların kullanımını gerektirmektedir. Bu kimyasallar içerisinde en az tehlikeli olanın aseton olduğu bilinmektedir; bununla birlikte, aseton kullanımı dahi kimi zaman tehlikeli olabilmektedir. Şu noktayı belirtmekte fayda var: hemen her kimyasal, hususî dikkat gösterilmediği takdirde, tehlikedir.

Aşağıda potansiyel güvenlik sorunları ve bazı çözüm önerilerini içeren bir liste bulabilirsiniz. Bununla birlikte, kendi sağlığınızın sorumluluğunun sizde olduğu bilinciyle doğabilecek sağlık problemlerine yönelik önlemleri aldığınızdan emin olmalısınız.

Aseton: ABD’nin Acil Durum Planlama ve Kamu Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 313. Bölümü’nden kaldırılmış olmakla birlikte, böbrekler ve karaciğer için toksik etki göstermektedir. Bu nedenle, asetonla ve özellikle bunun buharıyla çalışacakların, buharı solumaktan kaçınması gerekir. Çalışmalar mümkünse açık alanda ya da doğru bir havalandırmayla ve uygun gaz maskesi takılarak yapılmalıdır. Ek olarak, aseton kolay tutuşabilir; bu yüzden kullanım esnasında ateşle yaklaşılmaması gerekir.

Tetrahidrofuran (THF): PLA yüzeylerinin bitirme işleminin yapılması için kullanılabilecek en az toksik kimyasallardan biridir. Bununla beraber cildi kolaylıkla kurutabilir. Bu nedenle THF ile çalışılırken lateks eldivenler yerine nitril ya da neoprin olanları tercih edilmelidir. THF buharının insan sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olduğundan, bu buhar solunmamalıdır. Kanserojen kimyasallardan biri olması dolayısıyla uzun vadede organ hasarlarına sebep olabilir. Aseton gibi THF de kolayca tutuşabilir; bu nedenle kullanımı esnasında ateşle yaklaşılmamalıdır.

Diklorometan: ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)’na göre, kısa vadeli etkileri “sinir sisteminin etkilenmesiyle azalan görsel, işitsel ve motor fonksiyonlardır” ve bu etkiler, kimyasaldan arınmayla geri çevrilebilir. Uzun dönemde ise Merkezî Sinir Sistemi’nde hasara sebep olması mümkündür. Ayrıca kanserojendir ve uzun vadede tümör oluşumuna yol açabilir. Çalışırken güvenlik açısından çift kat nitril, PVA ya da viton eldivenler giyilmesi gerekir. Bunlarla birlikte, diklorometan kolay alev almaz.

Son olarak, yukarıda sıralanan (ve sıralanmayan) kimyasalların solunmaması her zaman için daha güvenli olacaktır. Ayrıca, ateşi çalışma alanından mümkün olduğunca uzak tutmak da gerekmektedir.