Maliyet

3B yazdırmanın çok yeni bir teknoloji olması dolayısıyla, farklı yazdırma metotları ve yazıcılar incelenirken fiyatlar da çok önemli bir yer tutmaktadır. Temel olarak, 3B yazdırmanın fiyat yönünü ikiye ayırmak mümkündür: yazıcıyla ilgili maliyetler ve malzemeyle ilgili maliyetler. Bununla birlikte, şunun altını çizmekte fayda var: bu iki farklı maliyet kalemini birbirinden keskin hatlarla ayırmak her zaman mümkün değildir. Örneğin, satın alınan 3B yazıcı, kullanılacak materyalin belirlemesinde bir kısıt olacaktır.

Ayrıca, bazı maliyet kalemleri hem yazıcı hem malzeme maliyeti için ortaktır. Örnek vermek gerekirse, taşıma maliyeti her iki harcama için de geçerlidir ve eğer yakın çevreden alışveriş yapılmıyorsa, maliyeti ciddi olarak arttıracak bir kalemdir. Bölgelerindeki yoğun 3B yazıcı ve malzeme imalatı sayesinde, ABD, Avrupa ve Uzak Doğu’nun, dünyanın diğer bölgelerine göre, taşıma maliyeti anlamında daha şanslı olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte, 3B yazıcı ya da malzeme ile ilgili kararlar verilirken taşıma maliyetlerinin yine de göz ardı edilmemesi alıcının faydasına olacaktır.

Yazıcı ve malzeme için ortak olan maliyet kalemlerinden bir tanesi de tedarik süresidir (lead time). Aslında tedarik süresi, alıcının satın aldığı ürünü teslim alabilmesi için geçecek süreye verilen isimdir. Örneğin, bir ürün için belirtilen tedarik süresi 4-6 hafta ise, ürünün bu süreden daha önce teslim edilmeyeceğini anlamak mümkündür. Burada vurgulanması gereken nokta, eğer sevkiyat uzun mesafeden ve hatta kıtalararası yapılacaksa, tedarik süresi genellikle göz ardı edilemeyecek kadar uzamaktadır. Tedarik süresini maliyetin bir parçası olarak almamızın sebebi, bu sürenin, başlamayı düşündüğünüz işten sizi alıkoyması ve haftalar önce para kazanmaya başlayabilecekken, bunu geciktirmesidir. Yani bir anlamda, size fırsat maliyeti (opportunity cost) çıkarmaktadır. Bu anlamda, tedarik süresinin yazıcı ve/ya malzeme kararında göz önüne alınması gerekmektedir; özellikle yazıcı ve/ya malzeme ticarî amaçlarla satın alınıyorsa…