Slic3r Kullanım Kılavuzu

CAM yani Computer Aided Manufacturing. Dilimleyici yazılımlar “.stl” formatındaki dosyaları yazıcının anlayacağı dile yani  G-code formatına dönüştürürler. Böylece yazıcılar, G-code uzantılı dosyayı okuyarak gönderilen modele göre nereye, ne kadar plastik püskürteceklerini saptarlar. En yaygın kullanılan CAM yazılımı, açık kaynak kodlu Slic3r programıdır.

Slic3r web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Slic3r programını çalıştırdık. Şimdi “.stl” uzantılı bir dosyayı Slic3r programına eklememiz gerekiyor. Bunu yapmak için, Sol üst köşedeki “Add” butonuna tıklayarak dosyamızı seçmemiz veya dosyayı direkt olarak “Drag your objects here” yazan alana sürüklememiz gerekiyor. Dosyayı ekledikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelir.

Bu ekranda modelimize çift tıklayarak veya nesnemizi seçip yukardaki sekmelerden “View” butonuna basarak aşağıdaki resim gibi nesnemizin 3 boyutlu görüntüsünü elde ederiz.

 

                       

Nesnenin şekli doğrulandıktan sonra, yukarıdaki “Print Settings”, “Filament Settings” ve “Printer Settings” sekmelerinden yazdırma, filament ve yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Print Settings

 

General

Layer Height: Her bir katmanın kalınlığını belirler. Layer height ne kadar düşük olursa, oluşturulan obje o kadar yüksek çözünürlüklü olur fakat bastırma süresi artar. 0.1 mm’nin  altındaki değerlerde aradaki  çözünürlük farkını görmek güçleşir.

Perimeter: Perimeter ayarına yazdığınız sayı, yazıcının nesneyi bastırırken etrafına çizeceği tek parça halinde çizilecek çizgi sayısını belirler. İnce nesneler için bu ayarı 1 veya 2 yapmak yeterli olacaktır.

 

Solid layers: Nesnenin uç kısımlarına (tabanı ve tavanı) kaç tane tek parça halinde çizileceğini belirler.

Infill

Fill density: Nesnenin içinin ne kadar doldurulacağını ayarlar. Örneğin bu ayar 0.4 ise nesnenin içi 40% doldurulur. Eğer bu ayarı 0 yaparsanız içi boş bir nesne elde edersiniz.

Fill pattern: Nesnenin içini doldururken hangi algoritmayı kullanacağını belirler.

Speed

Perimeter: Nesnenin çevresinin basım hızını ayarlar.

Infill: Nesnenin içi doldurulurkenki hızını ayarlar

 

Travel: Yazıcı hiç bir şey basmazken bir noktadan başka bir noktaya giderkenki hızını ayarlar. 

Brim

Brim Width:İlk katmanın etrafına girilen uzunluk kadar çevre ekler.

Filament Settings

Filament

Diameter:Besleyen filamentin yarıçapını belirtir. Filamentler için standart ölçüler 1.75mm  ve 3.00mm’dir. Elinizdeki yazıcıcıya göre bu değer değişir.

 

Extrusion Multiplier:  Püskürtücünün plastiği akıtma hızı için ince ayar yapılmasını sağlar.

Temperature

Extruder: Püskürtücünün bastırma sırasındaki sıcaklığını ayarlar.

 

 

Bed: Bastırma alanının sıcaklığını ayarlar. 

 

Printer Settings

 

Size and Coordinates

Bed Size: Bastırma alanının ölçüleri seçilir. Her yazıcıda farklılık gösterir.

 

Print Center: Bastırma için merkez nokta ayarlamaya yarar. Bastırma ölçülerinin yarısını seçmek cismi tam ortada oluşturmamızı sağlar.

 

Z offset: Yanlış kalibre edilmiş Z eksenini düzeltmek için kullanılır. Eğer enjektör erken duruyorsa kalibrasyon için negatif bir değere ayarlanabilir.

Firmware

G-code flavor:  Hangi firmware’in kullanılacağı seçilir.

Extruder

Nozzle Diameter: Yazıcının nozzle (enjektör) çapı buraya girilir. Yaygın nozzle çapları 0.35 ve 0.5 mm’dir.

Retraction

Erirtilmiş plastik enjektörün üzerinden damlayıp bastırma alanına damlayabilir. Bunu engellemek için retraction kullanılır ve bu sayede enjektör ucundaki damlayı düşürmez.

Length: Ayarladığınız ölçü kadar püskürtücü ucundaki plastiği geri içine çeker.

 

 

Lift Z: Her basımdan sonra püskürtücüyü ayarlanan ölçü kadar yukarı çeker. Bu sayede nesnenin üzerinde akıtılan plastik parçadan kurtulur, fakat yazıcının yavaşlamasına sebep olur.