Veiligheid

De afwerkingsmethodes zoals uitgelegd voor ABS en PLA onderdelen vereisen het gebruik van chemicaliën als aceton, tetrahydrofuran (THF) en dichloromethane. De minst gevaarlijke hiervan is aceton; alhoewel, zelf aceton kan een gevaar opleveren. Het is belangrijk te weten dat iedere chemische stof in potentie gevaar kan opleveren zonder speciale aandacht.

Hieronder is een lijst van potentiële safety issues en enkele aanwijzingen voor een juiste aanpak. U bent uiteraard verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en het is daarom belangrijk dat u alle voorzorgsmaatregelen neemt om mogelijke gevaren te vermijden.

  • Aceton: Alhoewel deze is verwijderd van de lijst met giftige stoffen van de Emergency Planning en Community Right-to-know Act’s sectie 313, is het bekend dat het giftig kan zijn voor de nieren en de lever. Daarom moet een ieder die met aceton werkt ten alle tijde vermijden om de geur of damp op te snuiven of in te ademen Het is prima om hiermee buiten of in een goed geventileerde ruimte te experimenteren, met gebruik making van een degelijk gasmasker. Ook is aceton hoogst brandbaar en moet dus constant in de gaten worden gehouden om ontbranding te voorkomen.
  • Tetrahydrofuran (THF): dit is waarschijnlijk de minst giftige stof om te gebruiken bij de afwerking van PLA. Het kan wel snel de huid uitdrogen, dus het is nodig om handschoenen te dragen (geen Latex, liefst nitrile of neoprene handschoenen). De geur en damp van mag niet worden ingeademd, aangezien het op lange termijn schade kan veroorzaken. Het is een kankerverwekkende stof en bij langdurige blootstelling kan het orgaanschade opleveren. Het is ook ontvlambaar en moet goed worden bewaakt tijdens gebruik om brandschade te voorkomen.
  • Dichloromethane: Volgens de EPA kan deze stof op de korte termijn effecten hebben op het zenuwstelsel, waarbij er verminderd zicht, verminderd gehoor en verminderde motorische functies kunnen voorkomen, hetgeen meestal weer verdwijnt binnen korte tijd. Op de lange termijn kan het problemen veroorzaken in het centraal zenuwstelsel. Ook is het kankerverwekkend en kan het tumoren veroorzaken. Voor het werken met deze stof is het gebruik van dubbele nitrile, PVA of viton handschoenen noodzakelijk. Het is echter niet brandbaar

Over het algemeen kan over alle chemicaliën worden gezegd dat het ten all tijde is aan te raden om te zorgen dat de gassen niet worden ingeademd en dat de stiffen zover als mogelijk van brandhaarden verwijderd verwerkt moeten worden..